دانلود آهنگ.فیلم.sms.جوک.موبایل و.

هدف من خدمت به وطنم است

كج بودن محور زمین و به وجود آمدن فصل ها
كج بودن محور زمین و به وجود آمدن فصل ها

فصل ها به خاطر تفاوت فاصله زمین از خورشید در طول سال به وجود نمی آیند (این تفاوت ها به شدت كم است). فصل ها نتیجه كج بودن محور زمین هستند.


زمین یك بار درسال به دور خورشید می گردد. ولی چهار فصل در زمین به وجود می آید و درازی شب ها و روزها در هر فصل متفاوت است. این تفاوت را كجی محور زمین باعث شده. محور زمین یك خط فرضی ست كه قطب های شمال و جنوب را به هم وصل می كند. اما محور زمین مستقیم از بالا به پایین كشیده نشده. بلكه با حدود 45/23 درجه در مقایسه با صفحه مداری كج شده. این كجی و حركت زمین به دور خورشید باعث تغییر فصل می شود.


درابتدای پاییز نیمه شمالی زمین به شكل كج از خورشید رو برمی گرداند. در نتیجه نور خورشید به شكل كمرنگی بر سراسر نیمه شمالی زمین گسترش پیدا می كند و نیكره شمالی زمستان را تجربه می كند. در همان زمان نور خورشید به شدت روی نیمه جنوبی زمین می افتد كه در حال گذراندن تابستان است. درابتدای بهار, زمین به شكل كج به سمت دیگر خورشید رو می كند. حالا نیمه شمالی زمین به جانب خورشید كج شده. نور خورشید به شدت روی نیمه شمالی زمین می افتد ونیمكره شمالی تابستان را تجربه می كند. در همان زمان نور خورشید روی نیمه جنوبی زمین كه زمستان را می گذراند، كم شدت تر است.


به این ترتیب موقعی كه قطب شمال به سمت خورشید كج می شود بخش شمالی زمین تابستان دارد. با روزهای بلند و شب های كوتاه. بعد از شش ماه زمین به سمت دیگر خورشید حركت كرده است. نیمه شمالی حالا نسبت به خورشید كج شده است و بخش شمالی زمین روزهای كوتاه و شب های بلندی دارد.


این كج بودن محور به ما چهار فصل سال یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان را داده. چون محور كج شده، بخش های مختلف زمین در زمان های مختلف به جانب خورشید جهت گیری می كنند.


تابستان گرم تر از زمستان است. چون اشعه خورشید در طول تابستان نسبت به زمستان در یك زاویه مستقیم تر به زمین می رسد و همچنین به خاطر این كه در تابستان روزها خیلی طولانی تر از شب ها هستند. در طول زمستان، اشعه خورشید با یك زاویه زیاد به زمین برخورد می كند و روزها خیلی كوتاه هستند. این تأثیرات ادامه نتایج كج بودن محور زمین هستند.


مدار زمین كاملاً گرد نیست. زمین در ابتدای پاییز به شكل ملایمی به خورشید نزدیك تراست (زمستان در نیمكره شمالی) و در ابتدای بهار دورتر است. در ابتدای پاییز زمین در 4/91 میلیون مایل یا 1/147 میلیون كیلومتری از خورشید قرار دارد و در ابتدای بهار 5/94 میلیون مایل یا 1/152 میلیون كیلومتر از خورشید فاصله دارد. این تفاوت فاصله نسبت به گرم شدن و سرد شدنی كه به خاطر كج بودن محور زمین به وجود می آید تأثیر خیلی كوچك تری در ایجاد فصل ها دارد.


انقلاب تابستانی و زمستانی


انقلاب زمستانی درشروع زمستان كه كوتاه ترین روز سال است رخ می دهد. انقلاب تابستانی نیز درشروع تابستان كه بلند ترین روز سال است رخ می دهد. که این امر به دلیل زاویه محور دوران زمین به دور خود، نسبت به سطح مدار گردش زمین به دور خورشید ناشی می شود.


اعتدال بهاری و پاییزی


اعتدال بهاری و پاییزی روزهایی هستند كه روز و شب طول مساوی دارند. دو اعتدال سالانه موقعی رخ می دهد كه خورشید استوا را به شكل صلیب قطع می كند.


اعتدال بهاری با شروع بهار در نیمكره شمالی و شروع پاییز در نیمكره جنوبی رخ می دهد. اعتدال پاییزی با شروع پاییز در نیمكره جنوبی و شروع بهار در نیمكره جنوبی شكل می گیرد.

[ جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ] [ 15:25 ] [ نوید سلیمانی ]

[ ]